Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикалната минимална кошница - мај 2014 година

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за мај 2014 година изнесува
32 134,00денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 5 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.567,35 42,22
2. Домување 10.222,12 31,81
3. Хигиена 2.188,71 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.082,68 6,48
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 662,34 2,06
  Вкупно: 32.133,76 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 5 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  
 
1. Исхрана и пијалоци 13.567,93  
2. Домување 10.222,12  
а Комунални трошоци 8.134,43  
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.087,69  
3. Хигиена 2.188,71  
а Одржување на личната хигиена 991,56  
б Одржување на хигиената на домот 1.197,56  
4. Превоз 2.339,98  
5. Облека и обувки 2.082,68  
6. Култура 1.070,00  
7. Одржување на здравје 662,34  
  Вкупно: 32.133,76  
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.