Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија

Ул. Мирче Ацев бр.6
1000 Скопје,
Р. Македонија

тел. ++ 389 02/3217-521
факс. ++ 389 02/3217-522
e-mail sindikatsgip@gmail.com

Членови

Иван Пешевски
Претседател
Моб: 071 330 190
Слободан Трендафилов
Секретар
Моб: 072 307-631
Кољо Фиљев
СО АД Еленица ИГМ Струмица
Член на извршен одбор
Осман Пиперку
“Кнауф – Радика“ АД
Член на извршен одбор
Димитар Иванов
АД Тондах Македонија - Виница
Член на извршен одбор
Горан Јанкоски
Цементарница АД “Усје“ - Скопје
Член на извршен одбор
Светланка Димоска
ДГ “Бетон“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Ивана Димитрова
ГД “Гранит“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Елизабета Панеска
СО Градежен институт Македонија АД Скопје
Член на извршен одбор
Николче Спировски
СО ДГУ Пелистер ДОО Битола
Член на извршен одбор

Документи

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.