Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Историјат

Првиот Конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија со тогашен назив Единствени синдикати на работниците и намештниците на Македонија се одржал на 18-21 август 1946 година во градскиот парк во Скопје, Македонија, во време кога работничката класа водела успешна борба за обнова на од војна опустошената земја.

Првиот слободен синдикален Конгрес на работниците во Македонија, покрај своето мобилизациско значење, значително допринел и за понатамошното организациско зацврстување и оспособување на синдикатите за изградба на земјата.

Периодот од првиот Конгрес на ССМ па наваму има големо значење за работничката класа, а ССМ како класна работничка организација ја опфаќал скоро целата работничка класа во Македонија.

Од основањето, Сојузот на синдикатите на Македонија имал 20 Претседатели, помеѓу кои :Аспарух Корубиноски, Димитрие Алексиески – Пекар, Ацо Ицев, Борко Темелковски, Страхил Гигов, Боге Кузмановски, Благоја Талески, Павле Давков, Џемаил Вејсели, Ѓорѓи Узуновски, Ванчо Близнаковски, Александар Донев, Васил Костојчиновски, Мирослав Георгиевски, Светозар Василевски, Живко Толевски, Ванчо Муратовски, Живко Митревски, Дарко Димовски и Слободан Трендафилов.

Со гордост денес, ССМ е најзначаен дел од синдикалната историја, а активноста на ССМ континуирано продолжува да биде обележје на синдикализмот во државата.

ССМ функционира како најстар, репрезентативен синдикат и социјален партнер во државата и приоритетно се залага за активности и мерки кои ќе придонесат за заживување и развој на економијата како база за целокупен напредок на општеството, а приоритет се правата, интересите и потребите на работниците.

Последниот  Конгрес на ССМ, се одржа на 30.06.2023 година и на истиот за Претседател беше избран Слободан Трендафилов.

Денес, Сојузот на синдикатите на Македонија е единствен репрезентативен синдикат и во јавниот и во приватниот сектор.

Сојузот на синдикатите на Македонија прерасна во организација во која доброволно и врз демократска основа се здружуваат синдикатите, а ССМ ги обединува и ги застапува заедничките општествени, економски, социјални и културни интереси на здружените синдикати.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.