Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Извршен одбор на секцијата на млади

Претседател на СМССМ

Ирена Ивановска

Сектор за меѓународна соработка во ССМ

e-mail: irena.ivanovska@ssm.org.mk 

 

 

д. Бр.

 

Име и презиме

Синдикат

Член/ заменик член

Контакт телефон

e-mail

1.

Ирена Ивановска

 

ССМ, Сектор за меѓународна соработка

Член

070 674 262

irena.ivanovska@ssm.org.mk

2.

 

Слободан Трендафилов

ССМ, Раководител на одделенија

Заменик член

072 307 631

s.trendafilov@ssm.org.mk

3.

 

Иван Пешевски

СГИП, Заменик- претседател

Член

071 330 190

sgip@on.net.mk

4.

 

Даниела Миловска

СГИП, СО ГД

Гранит АД Скопје

Заменик член

077 936 207

sgip@on.net.mk

5.

 

Бојан Трипуноски

УПОЗ, Претседател на Секција на Млади при Синдикатот на УПОЗ

Член

078 482 419

info@upoz.org.mk

bojan.tripunoski@upoz.org.mk

 

6.

 

Ангелина Јовановска

УПОЗ, Заменик претседател на Секција на Млади при Синдикатот на УПОЗ

Заменик член

078 454 981

info@upoz.org.mk

angelina.jovanovska@ipardpa.gov.mk

7.

 

Дарко Најдоски

СРСВМ

Член

070 268 240

srsvm@ssm.org.mk

darkonajd@yahoo.com

8.

 

Димитар Кочовски

СРСВМ

Заменик член

070 331 603

srsvm@ssm.org.mk

9.

 

Дијана Дејаноска – Петковска

 

СФДМ

Член

075 210 129

 

gselovski@yahoo.com

dijana.dejanoska@dzr.gov.mk

 

10.

 

Ангелче Петковски

 

СИЕР

Член

076 386 276

 

siermak@t.mk

angel_petkovski@live.com

 

11.

 

Иван Арсовски

СРТ

Член

070 622 212

srtm@on.net.mk

12.

 

Викториа Пешевска

СРТ

Заменик член

 

srtm@on.net.mk

13.

 

Даниела Додевска

СОБ

Член

072 228 142

ajta70@yahoo.com

dani.gostivar69@gmail.com

14.

 

Клементина Димитровска

СОБ

Заменик член

078 417 911

ajta70@yahoo.com

15.

 

Тодор Велковски

СТКЧ

Член

077 872 634

stkc@on.net.mk

tose.velkovski.9.1@gmail.com

 

16.

 

Елена Петковска

СТКЧ

Заменик член

077 642 993

stkc@on.net.mk

еlena.okitex@yahoo.com

 

17.

 

Кристијан Ковачевски

СУТКОЗ

Член

 

sutkoz@yahoo.com

18.

 

Тони Додевски

СУТКОЗ

Заменик член

070 812 784

sutkoz@yahoo.com

toni_dodevski@hotmail.com

19.

 

Бенјамин Керими

МПС

Член

070 340 752

mps@mps.mk

benikerimi@gmail.com

20.

 

Ивана Арсова

МПС

Заменик член

072 273 426

mps@mps.mk

ivanaice1990@gmail.com

 

21.

 

Дарко Трајкоски

Здравство

Член

071 237 882

sindikatzdravstvo@gmail.com

trajkoskidarko995@gmail.com

22.

 

Моника Димовска

Здравство

Заменик член

 

sindikatzdravstvo@gmail.com

monika.dim@hotmail.com

23.

 

Петре Спасов

СХНМ

Член

071 384 123

zmironovski@Alkaloid.com.mk

p.spasov1@yahoo.com

24.

Елена Наќевска

МЕСО

Член

078 677 708

elena_nakevska@yahoo.com

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.