Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита

Ул 12 Ударна бригада 2 а, Работнички дом,
1000 Скопје
Република Македонија

Тел ++ 389 2 3239-733
Факс  ++ 389 2 3114-563
sindikatzdravstvo@gmail.com

Членови

Љубиша Каранфиловски
Претседател
д-р Симон Силјановски
Почесен претседател
Александар Велјановски
Заменик претседател
д-р Васил Радевски
Генерален секретар
Гордана Славеска
Секретар
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.