Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Регионални синдикални, претставништва и канцеларии

Претседателството на ССМ на седницата на 27.12.2010 година донесе Одлука за именување секретари на регионалните синдикални претставништва (РСП) и кординатори на синдикалните канцеларии.

Според Одлуката во рамките на регионалните синдикални претставништва се формираат синдикални канцеларии.

  • Во РСП Битола припаѓаат синдикалните канцеларии Ресен и Демир Хисар.
  • Во РСП Велес припаѓа синдикалната канцеларија Свети Николе.
  • Во РСП Делчево припаѓаат синдикалните канцеларии Берово, Виница и Кочани.
  • Во РСП Кавадарци припаѓаат синдикалните канцеларии Валандово, Гевгелија и Неготино.
  • Во РСП Куманово припаѓаат синдикалните канцеларии Кратово и Крива Паланка.
  • Во РСП Охрид припаѓаат синдикалните канцеларии Дебар и Струга.
  • Во РСП Прилеп припаѓаат синдикалните канцеларии Крушево и Македонски Брод.
  • Во РСП Тетово припаѓаат синдикалните канцеларии Гостивар и Кичево.
  • Во РСП Штип припаѓаат синдикалните канцеларии Пробиштип, Радовиш и Струмица 
  • РСП Скопје.

Регионално синдикално претставништво – Битола со Ресен и Демир Хисар

Регионално синдикално претставништво Велес со Свети Николе

Регионално синдикално претставништво Делчево со Берово, Виница и Кочани

Регионално синдикално претставништво Кавадарци со Валандово, Гевгелија и Неготино

Регионално синдикално претставништво Куманово со Кратово и Крива Паланка

секретар: Миле Спасовски
моб. 072/307-649

 

Регионално синдикално претставништво Охрид со Дебар и Струга

Драган Цветаноски
моб. 072/307-652

 

Регионално синдикално претставништво Прилеп со Крушево и Македонски Брод

Регионално синдикално претставништво Тетово со Гостивар и Кичево

Регионално синдикално претставништво Скопје

Синдикална канцеларија Свети Николе

Синдикална канцеларија Дебар

Синдикална канцеларија Струга

Синдикална канцеларија Македонски Брод

Синдикална канцеларија Кичево

Синдикална канцеларија Пробиштип

Синдикална канцеларија Радовиш

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.