Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - септември 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за септември 2012 година изнесува
31.874,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.316,39 41,78
2. Домување 10.485,78 32,90
3. Хигиена 2.153,53 6,76
4. Превоз 2.339,98 7,34
5. Облека и обувки 1.930,78 6,06
6. Култура 1.070,00 3,36
7. Одржување на здравје 577,29 1,81
Вкупно: 31.873,75 100

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9  2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.779,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.316,39 64,09
2. Домување 10.485,78 50,46
а Комунални трошоци 8.411,47 40,48
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.074,31 9,98
3. Хигиена 2.153,53 10,36
а Одржување на личната хигиена 956,64 4,60
б Одржување на хигиената на домот 1.196,89 5,76
4. Превоз 2.339,98 11,26
5. Облека и обувки 1.930,78 9,29
6. Култура 1.070,00 5,15
7. Одржување на здравје 577,29 2,78
Вкупно: 31.873,75 153,39
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.