Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - март 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за март 2013 година изнесува
32.115,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 3 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.476,50 41,96
2. Домување 10.395,93 32,37
3. Хигиена 2.200,61 6,85
4. Превоз 2.339,98 7,29
5. Облека и обувки 2.030,49 6,32
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 601,27 1,87
  Вкупно: 32.114,78 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 3 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.294,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.476,50  63,29
2. Домување 10.395,93  48,82
а Комунални трошоци 8.277,81  38,87
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.118,12  9,95
3. Хигиена 2.200,61  10,33
а Одржување на личната хигиена 970,08  4,55
б Одржување на хигиената на домот 1.230,53  5,78
4. Превоз 2.339,98  10,99
5. Облека и обувки 2.030,49  9,54
6. Култура 1.070,00  5,02
7. Одржување на здравје 601,27  2,82
  Вкупно: 32.114,78  150,81
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.