Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - мај 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за мај 2013 година изнесува
32.507,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 5 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.852,59 42,61
2. Домување 10.379,58 31,93
3. Хигиена 2.212,80 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,20
5. Облека и обувки 2.046,72 6,30
6. Култура 1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 604,88 1,86
  Вкупно: 32.506,55 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 5 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.288,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.852,59 65,07 
2. Домување 10.379,58 48,76 
а Комунални трошоци 8.252,99  38,78
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.126,59 9,98 
3. Хигиена 2.212,80 10,39 
а Одржување на личната хигиена 974,92 4,58 
б Одржување на хигиената на домот 1.237,88 5,81 
4. Превоз 2.339,98 10,99 
5. Облека и обувки 2.046,72 9,61
6. Култура 1.070,00 5,03 
7. Одржување на здравје 604,88 2,84 
  Вкупно: 32.506,55 152,69 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.