Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - мај 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за мај 2012 година
изнесува 31 345,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница мај
2012
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.257,34 42,30
2. Домување 10.046,23 32,05
3. Хигиена 2.160,06 6,89
4. Превоз 2.339,98 7,47
5. Облека и обувки 1.905,96 6,08
6. Култура 1.070,00 3,41
7. Одржување на здравје 565,33 1,80
Вкупно: 31.344,90 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница мај
2012
% учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.867,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.257,34 63,53
2. Домување 10.046,23 48,14
а Комунални трошоци 7.959,42 38,14
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.086,81 10,00
3. Хигиена 2.160,06 10,35
а Одржување на личната хигиена 946,24 4,53
б Одржување на хигиената на домот 1.213,82 5,82
4. Превоз 2.339,98 11,21
5. Облека и обувки 1.905,96 9,13
6. Култура 1.070,00 5,13
7. Одржување на здравје 565,33 2,71
Вкупно: 31.344,90 150,20
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.