Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јуни 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јуни 2014 година изнесува
32 056,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 6 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.486,52 42,07
2. Домување 10.215,86 31,87
3. Хигиена 2.186,11 6,82
4. Превоз 2.339,98 7,30
5. Облека и обувки 2.084,98 6,50
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 672,28 2,10
  Вкупно: 32.055,51 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 6 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    21 233
1. Исхрана и пијалоци 13.486,52 63,52 
2. Домување 10.215,86 48,11 
а Комунални трошоци 8.134,43  38,31
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.081,43  9,80
3. Хигиена 2.186,11  10,29
а Одржување на личната хигиена 992,55  4,67
б Одржување на хигиената на домот 1.193,56  5,62
4. Превоз 2.339,98  11,02
5. Облека и обувки 2.084,76  9,82
6. Култура 1.070,00  5,04
7. Одржување на здравје 672,28  3,17
  Вкупно: 32.055,51  150,97
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.