Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јуни 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јуни 2013 година изнесува
32 571,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 6 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.921,19 42,74
2. Домување 10.375,33 31,85
3. Хигиена 2.208,90 6,78
4. Превоз 2.339,98 7,18
5. Облека и обувки 2.050,81 6,30
6. Култура 1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 604,88 1,86
  Вкупно: 32.571,09 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 6 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 28.108,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.921,19 65,95 
2. Домување 10.375,33 49,15 
а Комунални трошоци 8,252,99 39,10 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.122,34 10,05 
3. Хигиена 2.208,90 10,45 
а Одржување на личната хигиена 971,02 4,60 
б Одржување на хигиената на домот 1.237,88 5,86 
4. Превоз 2.339,98 11,09 
5. Облека и обувки 2.050,81 9,72 
6. Култура 1.070,00 5,07 
7. Одржување на здравје 604,88 2,87 
  Вкупно: 32.571,09 154,31 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.