Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јануари 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za јануари 2015 година изнесува
32.135,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2015 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.471,91 41,92
2. Домување 10.354,13 32,22
3. Хигиена 2.164,78 6,74
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.084,25 6,49
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 649,52 2,02
  Вкупно: 32.134,57 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2015 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.828,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.471,91  61,72
2. Домување 10.354,13  47,43
а Комунални трошоци 8.270,73  37,89
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.083,40  9,54
3. Хигиена 2.164,78  9,92
а Одржување на личната хигиена 978,51  4,48
б Одржување на хигиената на домот 1.186,27  5,44
4. Превоз 2.339,98  10,72
5. Облека и обувки 2.084,25  9,55
6. Култура 1.070,00  4,90
7. Одржување на здравје 649,52  2,98
  Вкупно: 32.134,57  147,22
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.