Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јануари 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јануари 2014 година изнесува
32 162,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.554,52 42,14
2. Домување 10.253,41 31,88
3. Хигиена 2.220,57 6,90
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.058,14 6,40
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 665,67 2,07
  Вкупно: 32.162,29 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.327,00
100,00 
1. Исхрана и пијалоци 13.554,52 63,55 
2. Домување 10.253,41  48,08
а Комунални трошоци 8.142,57 38,18 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.110,84 9,90 
3. Хигиена 2.220,57 10,41 
а Одржување на личната хигиена 991,57 4,65 
б Одржување на хигиената на домот 1.229,00 5,76 
4. Превоз 2.339,98 10,97 
5. Облека и обувки 2.058,14 9,65 
6. Култура 1.070,00 5,02 
7. Одржување на здравје 665,67 3,12 
  Вкупно: 32.162,29 150,80 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.