Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - фебруари 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за Фебруари 2014 година изнесува
32 133,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 2 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.540,97 42,14
2. Домување 10.241,05 31,87
3. Хигиена 2.221,56 6,91
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.051,96 6,39
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 667,00 2,07
  Вкупно: 32.132,52 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 2 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 20.941,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.540,97 64,00
2. Домување 10.241,05 48,00 
а Комунални трошоци 8.134,43 38,84 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.106,62 10,06 
3. Хигиена 2.221,56 10,61 
а Одржување на личната хигиена 992,56 4,74 
б Одржување на хигиената на домот 1.229,00 5,87 
4. Превоз 2.339,98 11,17 
5. Облека и обувки 2.051,96  9,80
6. Култура 1.070,00 5,11 
7. Одржување на здравје 667,00 3,18 
  Вкупно: 32.132,52 153,43 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.