Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - декември 2014

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za декември 2014 година изнесува
32 238,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 12 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.539,61 41,99
2. Домување 10.335,50 32,06
3. Хигиена 2.181,04 6,76
4. Превоз 2.339,98 7,27
5. Облека и обувки 2.105,30 6,53
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 666,86 2,07
  Вкупно: 32.238,29 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 12 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.408,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.539,61  60,42
2. Домување 10.335,50  46,12
а Комунални трошоци 8.262,47  36,87
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.073,03  9,25
3. Хигиена 2.181,04  9,73
а Одржување на личната хигиена 999,50  4,46
б Одржување на хигиената на домот 1.181,54  5,27
4. Превоз 2.339,98  10,44
5. Облека и обувки 2.105,30  9,39
6. Култура 1.070,00  4,77
7. Одржување на здравје 666,86  2,98
  Вкупно: 32.238,29  143,85
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.