Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - декември 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за декември 2013 година изнесува
32 216,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 12 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.568,09 42,12
2. Домување 10.264,02 31,86
3. Хигиена 2.222,04 6,90
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.100,15 6,52
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 651,34 2,02
  Вкупно: 32.215,92 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 12 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.150,00
100,00 
1. Исхрана и пијалоци 13.568,09 64,15 
2. Домување 10.264,02 48,53
а Комунални трошоци 8,142,57 38,50 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.121,45 10,03 
3. Хигиена 2.222,04 10,51
а Одржување на личната хигиена 990,58 469 
б Одржување на хигиената на домот 1.231,46 5,82 
4. Превоз 2.339,98 11,06
5. Облека и обувки 2.100,15 9,93 
6. Култура 1.070,00 5,06 
7. Одржување на здравје 651,34 3,08 
  Вкупно: 32.215,92 152,32 
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.