Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - декември 2010

Вредноста на Синдикалната минимална кошница зa декември 2010 година
изнесува  29.199,00 денари

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикалната кошница

декември   2010 година

% учество структура

1

Исхрана и пијалоци

12.342,00

42,27

2

Домување

9.016,00

30,88

3

Хигиена

2.096,26

7,18

4

Превоз

2.326,34

7,97

5

Облека

1.808,40

6,19

6

Култура

1.070,00

3,66

7

Одржување на здравје

540,00

1,85

 

ВКУПНО:

29.199,00

100,00

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.