Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - август 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за август 2012 година изнесува
31.602,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.070,00 41,36
2. Домување 10.484,31 33,18
3. Хигиена 2.150,07 6,80
4. Превоз 2.339,98 7,40
5. Облека и обувки 1.911,66 6,05
6. Култура 1.070,00 3,39
7. Одржување на здравје 575,56 1,82
Вкупно: 31.601,58 100

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8  2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.965,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.070,00 62,34
2. Домување 10.484,31 50,00
а Комунални трошоци 8.403,76 40,08
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.080,55 9,92
3. Хигиена 2.150,07 10,26
а Одржување на личната хигиена 944,17 4,52
б Одржување на хигиената на домот 1.202,90 5,74
4. Превоз 2.339,98 11,16
5. Облека и обувки 1.911,66 9,12
6. Култура 1.070,00 5,10
7. Одржување на здравје 575,56 2,75
Вкупно: 31.601,58 150,73
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.