Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - април 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за април 2013 година изнесува
32.519,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 4 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.894,27 42,73
2. Домување 10.387,65 31,94
3. Хигиена 2.195,95 6,75
4. Превоз 2.339,98 7,20
5. Облека и обувки 2.028,46 6,24
6. Култура 1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 602,47 1,85
  Вкупно: 32.518,78 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 4 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  20.983,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.894,27  66,22
2. Домување 10.387,65  49,51
а Комунални трошоци 8.269,53  39,41
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.118,12  10,10
3. Хигиена 2.195,95  10,46
а Одржување на личната хигиена 969,11  4,61
б Одржување на хигиената на домот 1.226,84  5,85
4. Превоз 2.339,98  11,15
5. Облека и обувки 2.028,46  9,67
6. Култура 1.070,00  5,10
7. Одржување на здравје 602,47  2,87
  Вкупно: 32.518,78  154,98
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.