Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

РАБОТИЛНИЦА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ И МИРНОТО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ

 

Потпретседателот на Советот на ССМ за приватен сектор, Иван Пешевски и шефот на кабинет на претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов, заедно со претставници на МОТ, МТСП, ОРМ, Правниот факултет и адвокати, во Битола учествуваат на работилницата за Унапредување на социјалниот дијалог во организација на Секретаријатот на Еколомско социјалниот совет и Меѓународната организација на трудот (МОТ).

Главна цел на трипартитната работилница е финализирање на програмата за работа на Економско социјалниот совет за 2023 година, трипартитниот акциски план за ЕСС 2023 - 2025 година, како и согледување на недостатоците и предизвиците при имплементацијата на Законот за мирно решавање на работните спорови.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2023 | Сите права се задржани.