Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПОСЕТА НА СИНДИКАТОТ ПРИ КНАУФ РАДИКА ДЕБАР


ПОСЕТА НА СИНДИКАТОТ ПРИ КНАУФ РАДИКА ДЕБАР

Претседателот на Синдикат за градежништво - СГИП , Иван Пешевски и Претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов ги посетија синдикалците и работниците во Кнауф Радика Дебар.

На состанокот со Синдикалниот одбор и Главниот синдикален претставник, Осман Пиперку, со членовите на Синдикалната организација на Кнауф Радика Дебар при СГИП се дискутираше за проблемите на вработените во делот на незаконската исплата на плата и додатоци на плата од страна на работодавачот, за вршењето на притисок од работодавачот за потпишување на нови Договори за вработување и други актуелни прашања и проблеми за кои се засегнати работниците.

СГИП и ССМ како во минатото така и во следниот период ќе се залагаат сите прекршени права од работниот однос, работниците да ги остваруваат преку Државниот инспекторат за труд и надлежните судови доколку работодавачот не ги отстрани неправилностите самиот. 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.