Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПОСЕТА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ССМ ВО ГЕВГЕЛИЈА

ССМ останува да биде главен заштитник на работничките права преку правната заштита која е сигурност на работничките права.

Сојузот на синдикатите на Македонија технички ги опремува регионалните канцеларии преку кои ССМ, обезбедува правна заштита на работниците.

Поради состојбата со Ковид-19,како и потребата од поголема достапност и поврзаност со работниците во овие сложени услови, од страна на Претседателот на ССМ, Дарко Димовски, и Секретарот на Советот на ССМ, Златко Цветковски беше предадена компјутерска опрема која ќе послужи за поефикасно и понавремено завршување на работните задачи при овозможување на правна заштита преку канцеларијата на ССМ во Гевгелија.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.