Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Репубилика Македонија

Ул. Мирче Ацев бр.6
1000 Скопје,
Р. Македонија

тел. ++ 389 02/3217-521
факс. ++ 389 02/3217-522
e-mail sgip@on.net.mk

Членови

Павел Трендафилов
Претседател
Благица Стојковска
Секретар
Иван Пешевски
Заменик претседател
Кољо Фиљев
СО АД Еленица ИГМ Струмица
Член на извршен одбор
Нуртен Јајага
“Кнауф – Радика“ АД
Член на извршен одбор
Димитар Иванов
АД Тондах Македонија - Виница
Член на извршен одбор
Блаже Трајковски
Цементарница АД “Усје“ - Скопје
Член на извршен одбор
Светланка Димоска
ДГ “Бетон“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Зоран Глигоров
АД “Козјак“ – Куманово
Член на извршен одбор
Ивана Димитрова
ГД “Гранит“ АД Скопје
Член на извршен одбор
Елизабета Панеска
СО Градежен институт Македонија АД Скопје
Член на извршен одбор
Николче Спировски
СО ДГУ Пелистер ДОО Битола
Член на извршен одбор

Документи

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.