Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

РАБОТНИЦИТЕ ЌЕ ГО ДОБИЈАТ ЗАСЛУЖЕНОТО

РАБОТНИЦИТЕ ЌЕ ГО ДОБИЈАТ ЗАСЛУЖЕНОТО

НЕ СМЕ САМИ

Претседател на ССМ, Дарко Димовски истакна дека Работодавачите (Организација на работодавачи на Македонија - ОРМ и Бизнис Конфедерација на Македонија)наместо панично да даваат изјави за аргументираните и издржани барања на работниците, треба да исплаќаат плата и додатоци на плата, да овозможат користење на годишен одмор, да исплатат регрес за годишен одмор, прекувремена работа и сл., согласно Закон и Колективен договор, да престанат да ја злоупотребуваат финансиската поддршка исплатена од Државата и да почнат да ги почитуваат Законите!

Ги чекаме да ги дадат аргументите, да ги образложат проблемите во праксата и да предложат решенијата зошто не сакаат да ги овозможат правата на работниците кои со својот труд им го создаваат капиталот.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.