Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Контакт

 

Сојуз на синидкати на Македонија

ул. 12та Македонска Ударна Бригада 2А,

1000 Скопје, Р. Македонија

 

Кабинет на претседателот на ССМ

тел/фах, +389 2 3161-374

e-mail: info@ssm.org.mk

 

Меѓународна соработка, Кабинет на претседател на ССМ

м-р Ирена Ивановска, стручен соработник
e-mail: irena.ivanovska@ssm.org.mk
тел: +389 2 3114-274

Стручната служба на ССМ

Раководител на одделенијата

Слободан Трендафилов,
e-mail: s.trendafilov@ssm.org.mk
тел: +389 2 3114-865

Одделение за економско – социјални прашања

Љубица Дековска, самостоен стручен соработник за економско социјални прашања
l.dekovska@ssm.org.mk
тел: +389 2 3238-302

Одделение за работни односи, правна заштита и колективно договарање

Лиле Петрова, самостоен стручен соработник за работни односи
e-mail: l.petrova@ssm.org.mk 

Даница Михајловска, самостоен стручен соработник за правна заштита
e-mail: d.mihajlovska@ssm.org.mk
тел: +389 2 3134-622

Одделение за општи работи

Славица Богевска, финансов сметководител

e-mail:ssm.smetko@ssm.org.mk

тел. +389 2 3114-209

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.