Колективни договори

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Колективен договор за комунални дејности

Колективен договор за кожарската индустрија

Колективен договор за хемиската индустрија

Колективен договор за текстилната индустрија

Колективен договор за угостителството

Колективен договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на РМ

Колективен договор за општествени организациии и здруженија на граѓани на РМ

Колективен договор за социјална заштита

Колективен договор за шумарство

Измени и дополнувања на колективниот договор за шумарство

Колективен договор за здравство

КД за измени на КД за здравствена дејност

Анекс на колективниот договор за здравство

Колективен договор за вработените од земјоделство и прехранбена индрустрија

Колективен договор за вработените од тутунското стопанство

Колективен договор на министерството за внатрешни работи

Спогодба за продолжување и Усогласување на КД за текстилната индустрија 2012

Спогодба за продолжување и Усогласување на КД за кожарската индустрија 2012

Колективен договор за енергетика

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc