bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ВРСКА СО ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ХОНОРАРНИТЕ РАБОТНИЦИ

thumb 17.12.2014 img1 pk17.12.2014
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес- конференција во врска со законските измени што се однесуваат на плаќањето придонеси за хонорарните работници. На прес- конференцијата свое обраќање имаше Анѓелко Анѓелковски, Секретар на ССМ, а воедно и претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ) и Методија Димевски, претседател на Синдикатот за сообраќај и врски на РМ (СРСВМ).

Слика 1. Претседателот на СТКЧ, Анѓелко Анѓелковски и претседателот на СРСВМ, Методија Димевски на прес- конференцијата

Повеќе...

СЕДНИЦА НА СИНДИКАТОТ НА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА Р МАКЕДОНИЈА

thumb 16.12.2014 img1-di16.12.2014
На 16.12.2014-та година, Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република Македонија  - СШДЕ одржа состанок со претседателите на синдикалните организации и менаџментот на ЈП „Македонски шуми“.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски и менаџерскиот тим на ЈП „Македонски шуми“ на состанокот

Повеќе...

ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ОДНОС НА ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ХОНОРАРНИТЕ РАБОТНИЦИ

16.12.2014
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес- конференција по однос на  законските измени за хонорарните работници. На прес- конференцијата свое обраќање имаше претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски.

Повеќе...

СГИП И СШДЕ ПРИМЕНИ ПОД УСТАВНО ИМЕ КАКО РАМНОПРАВНИ ЧЛЕНКИ ВО ЕВРОПСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА - EFBWW

thumb 16.12.2014 img1 pk16.12.2014
На 19.11.2014-та година Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија- СГИП и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република Македонија  - СШДЕ се примени како членки во Европската федерација за градежништво и дрвна индустрија EFBWW каде ќе ја претставуваат Република Македонија под уставното име пред синдикатите од земјите членки на ЕУ.

Слика 1. Прес конференција

Повеќе...

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

thumb 12.12.2014 img111.12.2014
На ден 11.12.2014 год. во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Сојузот на Синдикатите на Македонија- ССМ и Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе.

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на потпишувањето на Меморандмот за соработка   

Повеќе...

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА Б.З.Р -СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ССМ-

2.12.2014

2.12.2014 img1

Согласно Програмата и Планот за БЗР за 2014 година и  Законот за безбедност и здравје при работа, во Сојузот на синдикатите на Македонија, извршен е систематски преглед за сите вработени.

Согласно оваа програма се реализираат и други активности и едукации за вработените во ССМ.

Слика 1: Систематски преглед

ПРОМОВИРАН СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИОТ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 2014-2018

thumb 01.12.2014 img11.12.2014
На 1.12.2014 година во Салата на Советот на Град Скопје, Локално екомномскиот- социјален совет- ЛЕСС на Град Скопје, во соработка со проектот УСАИД наречен Млaдинска мрежа за стекнување вештини за врабоување (Мрежа ЈЕС), одржа панел на тема „Менторирање на ученици во компании – потреби и придобивки“ и промоција на Стратегијата на ЛЕСС на Град Скопје.

Слика 1: Претседавачот на ЛЕСС – Град Скопје, Тихомир Климовски

Повеќе...

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ОД ПОДРУЖНИЦАТА НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВО ТЕТОВО

26.11.2014
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, а воедно и претседател на Синдикатот за шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ и членот на Извршниот одбор на овој синдикат, Ирфан Исаку, на 26.11.2014 година имаа работна средба со вработените во подружницата на ЈП Македонски Шуми во Тетово.

Повеќе...

ОДРЖАНА ПЕТТА РЕГИОНАЛНА ТРКАЛЕЗНА МАСА ПОСВЕТЕНА НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИЕ ВО СОФИЈА

thumb 24-26.11.2014 img124-26.11.2014
На 25.11.2014 година во Софија, во организација на Фридрих Еберт Фондација и бугарското Министерство за труд во трипартитен состав од министерството за труд, претставници на репрезентативните синдикати и работодавачи, беше одржана конференција на највисоко ниво на која се разговараше за социјалниот дијалог во овие земји.

Слика 1: Присутните на „Петтата регионална тркалезната маса на земјите од ЈИЕ“

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

thumb 20.11.2014 img120.11.2014
Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Р. Македонија- ССЕСМ и здружението на работодавачи од енергетиката при Организацијата на работодавачи на Македонија- ОРМ, денес го потпишаа колективниот договор за регулирање на правата и обврските на социјалните партнери во оваа област.

Слика 1: Потпишан КД

Повеќе...

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО 31 ОКТОМВРИ

thumb 19.11.2014 img119.11.2014
На 19.11.2014 година по повод Меѓународниот ден на штедењето, 31-ви Октомври, на иницијатива на Синдикатот на финансиски дејности на Македонија, а поддржани од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија- ССМ, во просториите на синдикатот се одржа првата трибина од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на трибината

Повеќе...

ОДРЖАН VII КОНГРЕС НА СОЈУЗ НА САМОСТОЈНИ СИНДИКАТИ НА ХРВАТСКА

15.11.2014 img113-15.11.2014
Во период од 13 до 15 ноември 2014 година во Тухељске Топлице се одржа VII- от Конгрес на  Сојузот на самостојни синдикати на Хрватска– СССХ, под мотото „Силен синдикат за подобра Хрватска“.

На Конгресот присуствуваше делегација од Македонија предводена од претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски.

Делегатите на Конгресот повторно му ја дадоа својата доверба на претседателот на СССХ, Младен Новосел за вршење на функцијата претседател во наредните четири години.

ОДРЖАН СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СОВЕТ „СОЛИДАРНОСТ“

thumb 13.11.2014 img112 и 13.11.2014
На 12 и 13.11.2014 година во Терме Тухељ, Тухељске Топлице (Хрватска) беше одржан состанокот на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“. На состанокот присуствуваа претставници од Сојузот на синдикатите на Македонија, како и претставници од синдикатите на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија. Во рамките на овој состанок предвидена беше и посебна програма за млади.

Слика 1: Учесници на состанокот на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“

Повеќе...

ОДРЖАНА ЈАВНА ДЕБАТА ПО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ -ПОНАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА-

thumb 7.11.2014 img17.11.2014
Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа првата јавна дебата по Предлог Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. На дебатата присуствува претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и претставници од социјалните партнери.

Слика 1. Претседателот Митревски со министерот Спасов на јавната дебата

Повеќе...

ТВИНИНГ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕУ: -ПОДДРШКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ МЕРКИ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ-

thumb 31.10.2014 img1 tvining30.10.2014
На 30-ти октомври 2014 година, во центарот за вработување на Битола , претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски, присуствуваше на презентирање на проектот финансиран од ЕУ „Поддршка на агенцијата за вработување за спроведување на активните мерки и услуги на пазарот на трудот“.

Повеќе...

Лист 2 од 55