РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ВЕЛЕС

thumbs-30.07.2014-foto130.07.2014

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС, СЛАВЧО ЧАДИЕВ И ПОСЕТА НА КРЗНЕНИОТ КОМБИНАТ АД „ДИМКО МИТРЕВ“- ВЕЛЕС... 

Слика 1: Претседателот Митревски,  на средба со градоначалникот на општина Велес

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ПРИЛЕП

thumb-25.07.2014-foto125.07.2014

Продолжува посетата и работниот ангажман ова лето на раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија. Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски на ден 25.7.2014 година имаше работна посета на РСП Прилеп. Целта на посетата што е карактеристика за работниот ангажман ова лето на ССМ беше спроведувањето на колективните договори и кампањата за безбедност и здравје при работа... 

Слика 1: Претседателот Митревски со раководството на АД „Витаминка“-Прилеп

Повеќе...

ОДРЖАНА 23-ТАТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

thumb24.07.2014-foto124.07.2014

Социјалните партнери членки на Економско социјалниот совет, на ден 24.07.2014 година во просториите на Министерството за труд и социјална политика ја одржаа 23-тата Седница на Економско социјалниот совет на оваа трипартитно тело посветена на неколку клучни закони... 

Слика 1: Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и претседателот на СИЕР, Пеце Ристески на денешната седница на ЕСС

Повеќе...

ОДРЖАНА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

thumb-23.07.2014-foto123.07.2014

Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес конференција, на која се поддржаа предлог измените на повеќе закони, Законот за работни односи, Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за здравствено осигурување... 

Слика 1: Претседателот Митревски на денешната прес конференција

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА СК СТРУМИЦА И РАЗГОВОРИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРМ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

thumb-22.07.2014-foto122.07.2014

Работниот ангажман на раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија и натаму продолжува, согласно оперативната програма за работно одбележување на летото, продолжуваат посетите на регионални синдикални претставништва и синдикалните канцеларии... 

Слика 1: Претседателот Митревски, секретарот Анѓелко Анѓелковски и Васил Глигоров пред синдикалната канцеларија во Струмица

Повеќе...

РАБОТНОТО ЛЕТО ВО ССМ ПРОДОЛЖУВА РАБОТНА ПОСЕТА НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВО РЕСЕН И ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН

thumb-18.07.2014-foto118.07.2014

Во рамките на спроведувањето на кампањата за безбедност и здравје при работа-БЗР, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски и секретарот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Анѓелко Анѓелковски ја посетија СК Ресен, преспанскиот регион и локалната самоуправа на град Ресен како и фабриката „СТЕЊЕТЕКС“- ДОО Стење, Ресен... 

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во погонот на фабриката „СТЕЊЕТЕКС“- ДОО Стење, Ресен.

Повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА ОРГАНИЗИРАНА ОД МОТ ПОСВЕТЕНА НА ЗАШТИТАТА НА МАЈЧИНСТВОТО И ТАТКОВСТВОТО

thumb-08.07.2014-foto208.07.2014

Во организација на Меѓународна организација на трудот и на националниот координатор  од МОТ во Скопје,  Емил Крстановски, од 8 до 9 јули се одржува Конференција  на заштита на мајчинството и татковството. На Конференцијата воведен говор имаше Диме Спасов, министер за труд и социјална политика... 

Слика 1: Претседателот Митревски со учесниците на конференцијата

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА МОТ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

thumb-08.07.2014-foto108.07.2014

Во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа работна средба помеѓу Претседателот на ССМ д-р Живко Митревски и Антонио Грациози, директор на Меѓународна организација на трудот за Централна и Источна Европа на која присуствуваше и националниот координатор  на МОТ во Македонија,  Емил Крстановски... 

Слика 1: Претседателот Митревски со Директорот на МОТ Антонио Грациози и  националниот координатор  на МОТ Емил Крстановски

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО СТРУГА И ОХРИД

thumb-04.07.2014-foto104.07.2014

Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и секретарот на ССМ, Анѓелко Анѓелковски на 4.7.2014 престојуваа во работна посета на синдикалната канцеларија во Струга и регионалното синдикално претставништво во Охрид. Посетата беше наменета во делот на спроведувањето на кампањата за БЗР... 

Слика 1: Претседателот Митревски со секретарот на ССМ и секретарот на РСП Охрид

Повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ: ПОДДРШКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ НЕПРИЈАВЕНАТА РАБОТА

thumb-03.07.2014-foto103.07.2014

На 3 јули во хотелот „Холидеј Ин“ се одржа Конференција на која се промовираше почетокот на проектот финансиран од Европската Унија на тема: „Поддршка во борбата против непријавената работа“...

 

Слика 1: Поддршка во борбата против непријавената работа

Повеќе...

АКТИВНОСТИ НА СИНДИКАТОТ И МЕНАЏМЕНТОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КД

thumb-01.07.2014-foto101.07.2014

Синдикатот на работниците од шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ (СШДЕ) заедно со менаџерскиот тим на ЈП Македонски Шуми одржа заеднички состанок посветен на повеќе активности поврзани со реализација на проектот со BWI...

 

Слика 1. Претседателот Митревски на состанокот

Повеќе...

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД КАМПАЊАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

thumb-26.06.2014-foto126.06.2014

Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, во рамките на кампањата за БЗР реализираше работна посета на 26 јуни 2014 година во сечиштето во близина на Китка, подружница Караџица, која функционира во склоп на „Македонски Шуми“- Скопје...

 

Слика 1: Претседателот Митревски со членови на СШДЕ и вработени во подружница Караџица, „Македонски Шуми“- Скопје

Повеќе...

ПОЧЕТОК НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

thumb-23.06.2014-foto123.06.2014

Комисијата за колективно преговарање на Синдикатот за шумарство, дрвна индустрија и енергетика на Македонија, во состав: д-р Живко Митревски, претседател на Синдикатот за шумарство, дрвна индустрија и енергетика на Македонија и претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија, Ирфан Исаку, Трајче Илиев и Кире Шушевски...

 

Слика 1: Комисијата за колективно преговарање предводена од страна на претседателот д-р Митревски

Повеќе...

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

16-18 и 18-20.6.2014

Во рамки на Проектот: „Граѓанските организации како активни социјални актери во промоција на стандарди за безбедност и здравје при работа“, во Охрид се одржаа две дводневни обуки. Носител на проектот е Македонското здружение за заштита при работа...

Повеќе...

ТРЕТО СОБРАНИЕ НА СО НА МАКЕДОНСКА ПОШТА

20.6.2014

Денес, во просториите на Сојузот на синдикати на Македонија се одржа Третото изборно собрание на Синдикалната организација на Македонска Пошта.
На изборното собраниe беа разгледани повеќе акти, меѓу кои и Програмата за работа во следниот период...

 

Слика 1: Марјан Вета, претседател на СО Македонска Пошта

Повеќе...

Лист 2 од 53