bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНИЈА ВРАБОТУВА“ ДОБИ ПОДДРШКА ОД СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на прес-конференцијата3.4.2015
Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа 27-та седница на Економско социјалниот совет (ЕСС)...

 

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на прес-конференцијата

Повеќе...

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА 2015-2018 г.

thumb 26-03-2015-img126.3.2015
На 26.03.2015 година во Клубот на пратениците се потпиша Меморандум за разбирање за имплементација на Националната програма за пристојна работа 2015-2018 година.

Слика1:  Обраќање на претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски   

Повеќе...

ИСТОРИСКИ УСПЕХ НА ССМ - ССМ ПРИМЕН ВО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ (ЕКС)

11-03-2015-setu logo 11-03-2015-ssm logo

thumb 11-03-2015-img111.3.2015
Извршниот Комитет на Европската конфедерација на синдикати (ЕКС) на седницата која се одржа на 10.3.2015 година донесе одлука за прием на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) како полноправна членка.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски со Генералниот Секретар на ЕКС, г-ѓа Бернадет Сегол

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА СИЕР И ССМ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА АД ЕМО- ОХРИД И НА ВРАБОТЕНИТЕ

Слика 1. Претседателите на СИЕР и ССМ со претставниците на Извршниот Одбор на АД ЕМО, Охрид на работен состанок со Министерот за економија, Беким Незири27.2.2015
На ден 27.2.2015 година, претседателот на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија- СИЕР, Пеце Ристевски, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија- ССМ, д-р Живко Митревски, заедно со претставниците на Извршниот Одбор на АД ЕМО- Охрид, имаа работен состанок во Министерството за економија со министерот Беким Незири...

Слика 1. Претседателите на СИЕР и ССМ со претставниците на Извршниот Одбор на АД ЕМО, Охрид на работен состанок со Министерот за економија, Беким Незири

Повеќе...

ПРИЗНАНИЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

thumb 24-25-2015-img124 и 25.2.2015
На пленарниот состанок на Регионалниот Синдикален Совет „Солидарност“, кој се одржа на 24 и 25.2.2015 година во Белград, Србија, покрај разгледувањето на главните точки од дневниот ред за реализација на проектот „Унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог“...

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во улога на претседавач на форумот „Солидарност“

Повеќе...

СВЕТСКИ ДЕН НА СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА

20.02.2015
Сојузот на синдикатите на Македонија посебно е фокусиран на делот на одбележување на социјалната правда. ССМ и натаму ќе продолжи посветено и одговорно да се залага за почитување и унапредување на правата од работен однос преку подобрување на работното законодавство и законската регулатива согласно меѓународните стандарди на трудот, преку зајакнување на социјалниот дијалог...

Повеќе...

#18ФЕВ – НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПО ПРАВОТО НА ШТРАЈК

18.2.2015

18-02-2015-img1

Денес, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) се приклучува кон Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати во одбраната на правото на штрајкот кое е под постојан напад од страна на работодавачите и владите насекаде во светот.

Повеќе...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА И КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

thumb 11-02-2015 img111.2.2015
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД).

Слика 1. Прес конференција по повод потпишување на меморандумот за соработка меѓу ССМ и КЗД

Повеќе...

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

thumb 10-02-2015-img110.2.2015
На седницата на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија која се одржа на 9.2.2015 година и на денешната седница на Советот на ССМ, беше донесена одлука да се донираат средства за помош на настраданото население од поплавените подрачја во Македонија.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и генералниот секретар на Црвен Крст на Р. Македонија, д-р Саит Саити на прес-конференцијата

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА НА ПЕЛАГОНИЈА

thumb 06.02.2015 img15.2.2015
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски, потпретседателот за организациски развој, воедно претседател на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ), Роберт Симоновски и секретарот на Советот на ССМ и претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија (СТКЧ), Анѓелко Анѓелковски, имаа работна посета на поплавените подрачја од Преспанскиот регион.

Слика 1. Претседателите на ССМ и ССЕСМ на терен

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ССЕСМ И ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ ОД ЕВН

Слика 1. Претседателите на ССЕСМ и ССМ на средбата со вработените на терен5.2.2015
На ден 5.2.2015 година, претседателот на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ), Роберт Симоновски, заедно со претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски извршија работна посета на вработените за отстранување на дефекти од ЕВН Македонија АД Скопје...

Слика 1. Претседателите на ССЕСМ и ССМ на средбата со вработените на терен

Повеќе...

ПОГОЛЕМА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Информација за медиумите

thumb 27.01.2015 img127.1.2015
Сојузот на синдикатите на Македонија го смета за исклучително значаен проектот предвиден во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кои има за цел зголемување на  информираноста на осигурениците за правата од пензиско и инвалидско осигурување,  во кои се воведува обврска на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на почетокот на годината да доставува податоци за стаж на осигурување и плати за секој осигуреник.

Повеќе...

СЕМИНАР СО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ- ЕТУЦ -УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ-

thumb 23.01.2015 img122-23.1.2014
На 22 и 23 јануари 2015 година во Белград, Р. Србија, во организација на Европската конфедерација на синдикати- ЕТУЦ, се одржа семинар за градење на капацитетите на синдикатите на тема: „Унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог“. На овој семинар учествуваа социјалните партнери од Република Македонија, Црна Гора и Србија.

Слика 1. Делегацијата од Сојузот на синдикатите на Македонија предводена од претседателот д-р Живко Митревски

Повеќе...

ССМ – ЛИДЕР И ГАРАНТ НА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА (ПРАВНА ЗАШТИТА)

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на денешната прес-конференција16.1.2014
Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа Прес конференција за Правната заштита на ССМ во текот на 2014 година.

 

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на денешната прес-конференција

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА И СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА АД „ЕМО“- ОХРИД

thumb 12.01.2015 img112.12.2014
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски  претседателот на Синдикатот за индустрија и енергетика на Р. Македонија, Пеце Ристевски со дел од синдикалното раководство од повеќето организации и делови од АД „ЕМО“- Охрид, имаа работна средба со министерот за економија од Владата на Р. Македонија, Беким Незири.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски со претседателот на СИЕР и со синдикалните претставници од  АД „ЕМО“- Охрид

Повеќе...

Лист 2 од 57