bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

#18ФЕВ – НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПО ПРАВОТО НА ШТРАЈК

18.2.2015

18-02-2015-img1

Денес, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) се приклучува кон Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати во одбраната на правото на штрајкот кое е под постојан напад од страна на работодавачите и владите насекаде во светот.

Повеќе...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА И КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

thumb 11-02-2015 img111.2.2015
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД).

Слика 1. Прес конференција по повод потпишување на меморандумот за соработка меѓу ССМ и КЗД

Повеќе...

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

thumb 10-02-2015-img110.2.2015
На седницата на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија која се одржа на 9.2.2015 година и на денешната седница на Советот на ССМ, беше донесена одлука да се донираат средства за помош на настраданото население од поплавените подрачја во Македонија.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и генералниот секретар на Црвен Крст на Р. Македонија, д-р Саит Саити на прес-конференцијата

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА НА ПЕЛАГОНИЈА

thumb 06.02.2015 img15.2.2015
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски, потпретседателот за организациски развој, воедно претседател на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ), Роберт Симоновски и секретарот на Советот на ССМ и претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија (СТКЧ), Анѓелко Анѓелковски, имаа работна посета на поплавените подрачја од Преспанскиот регион.

Слика 1. Претседателите на ССМ и ССЕСМ на терен

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ССЕСМ И ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ ОД ЕВН

Слика 1. Претседателите на ССЕСМ и ССМ на средбата со вработените на терен5.2.2015
На ден 5.2.2015 година, претседателот на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ), Роберт Симоновски, заедно со претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски извршија работна посета на вработените за отстранување на дефекти од ЕВН Македонија АД Скопје...

Слика 1. Претседателите на ССЕСМ и ССМ на средбата со вработените на терен

Повеќе...

ПОГОЛЕМА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Информација за медиумите

thumb 27.01.2015 img127.1.2015
Сојузот на синдикатите на Македонија го смета за исклучително значаен проектот предвиден во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кои има за цел зголемување на  информираноста на осигурениците за правата од пензиско и инвалидско осигурување,  во кои се воведува обврска на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на почетокот на годината да доставува податоци за стаж на осигурување и плати за секој осигуреник.

Повеќе...

СЕМИНАР СО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ- ЕТУЦ -УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ-

thumb 23.01.2015 img122-23.1.2014
На 22 и 23 јануари 2015 година во Белград, Р. Србија, во организација на Европската конфедерација на синдикати- ЕТУЦ, се одржа семинар за градење на капацитетите на синдикатите на тема: „Унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог“. На овој семинар учествуваа социјалните партнери од Република Македонија, Црна Гора и Србија.

Слика 1. Делегацијата од Сојузот на синдикатите на Македонија предводена од претседателот д-р Живко Митревски

Повеќе...

ССМ – ЛИДЕР И ГАРАНТ НА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА (ПРАВНА ЗАШТИТА)

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на денешната прес-конференција16.1.2014
Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа Прес конференција за Правната заштита на ССМ во текот на 2014 година.

 

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на денешната прес-конференција

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА И СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА АД „ЕМО“- ОХРИД

thumb 12.01.2015 img112.12.2014
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски  претседателот на Синдикатот за индустрија и енергетика на Р. Македонија, Пеце Ристевски со дел од синдикалното раководство од повеќето организации и делови од АД „ЕМО“- Охрид, имаа работна средба со министерот за економија од Владата на Р. Македонија, Беким Незири.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски со претседателот на СИЕР и со синдикалните претставници од  АД „ЕМО“- Охрид

Повеќе...

ПОТВРДА НА ЗНАЧЕЊЕТО НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ И СЕКЦИЈАТА НА ЖЕНИ ВО ССМ

30.12.2014
Сојузот на синдикатите на Македонија на својата Четиринаесетта седница на Советот на ССМ, која се одржа на 25.12.2014 година во Охрид, донесе одлука за Измена и дополна на Статутот на ССМ со која што се потврдува значењето на Секцијата на жени и Секцијата на млади за развој на синдикалното движење и Претседателите на Секцијата на жени и Секцијата на млади по функција стануваат членови во Советот на ССМ.

ССМ го следи трендот на европските и светските синдикални движење односно на Меѓународната конфедерација на синдикатите- ИТУЦ и Европската конфедерација на синдикати- ЕТУЦ.

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПОТВРДИ ЛЕГИТИМНОСТА НА ШТРАЈКОТ ВО МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

30.12.2014
Врховниот Суд на Република Македонија ја отфрли со Решение ревизијата поднесена од страна на Мермерен Комбинат АД Прилеп во врска со штрајкот организиран од Синдикатот на ден 19-22.11.2012-та година. Со тоа, на судскиот процес се става крај во корист на СГИП додека за членовите на синдикатот ова е почеток за остварување на правата од работен однос.

Повеќе...

14-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ССМ

thumb 31.12.2014 img125.12.2014
Сојузот на синдикатите на Македонија на 25.12.2014 година, во Охрид, ја одржа Четиринаесетта седница на Советот на ССМ.

 

Слика 1. Присутните на седницата

Повеќе...

ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

thumb 17.12.2014 img1 pzr17.12.2014
На 17 декември 2014 година во Скопје, во Музејот на македонската борба, се одржа Иницијалниот состанок со кој се одбележа официјалното отпочнување и промовирање на новиот механизам на социјално- економскиот дијалог помеѓу Република Македонија и Европската унија, со што ќе се обезбеди нова фаза во односите и интензивирање на дијалогот помеѓу Европската комисија и Република Македонија, како земја кандидат за членство во Унијата.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски на Иницијалниот состанок

Повеќе...

ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ВРСКА СО ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ХОНОРАРНИТЕ РАБОТНИЦИ

thumb 17.12.2014 img1 pk17.12.2014
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес- конференција во врска со законските измени што се однесуваат на плаќањето придонеси за хонорарните работници. На прес- конференцијата свое обраќање имаше Анѓелко Анѓелковски, Секретар на ССМ, а воедно и претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ) и Методија Димевски, претседател на Синдикатот за сообраќај и врски на РМ (СРСВМ).

Слика 1. Претседателот на СТКЧ, Анѓелко Анѓелковски и претседателот на СРСВМ, Методија Димевски на прес- конференцијата

Повеќе...

СЕДНИЦА НА СИНДИКАТОТ НА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА Р МАКЕДОНИЈА

thumb 16.12.2014 img1-di16.12.2014
На 16.12.2014-та година, Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република Македонија  - СШДЕ одржа состанок со претседателите на синдикалните организации и менаџментот на ЈП „Македонски шуми“.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски и менаџерскиот тим на ЈП „Македонски шуми“ на состанокот

Повеќе...

Лист 2 од 56