ОДРЖАН III-ОТ КАМП НА ОДБОРОТ НА МЛАДИ НА РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ “СОЛИДАРНОСТ“

thumb-18-21.09.2014-foto118-21.9.2014
Од 18 до 21септември во  Марија Бистрица, Хрватска се одржа III камп на Одборот на млади на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“ на кој свое учество земаа вкупно  46 членови на синдикалните централи од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија. Како гости на кампот присуствуваа гости од Австрија, членови на синдикална конфедерација OGB и PRO-GE...

Слика1. Учесници на кампот

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВА ПОТПИШУВАЊЕТО НА КД НА ЗДРУЖЕНИТЕ СИНДИКАТИ ВО ССМ - ПОТПИШАН КД ЗА ЗАШТИТНИ ДРУШТВА НА МАКЕДОНИЈА-

thumb-25.09.2014-foto125.09.2014
Во рамките на стратегијата на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) за развој на социјалниот дијалог и доуредување на правата и обврските на вработените на 25.9.2014, во просториите на ССМ потпишан е колективен договор за заштитни друштва од страна на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално- станбено стопанство, занаетчиство и заштитни друштва на Македонија (СУТКОЗ) и Заедниците на заштитни друштва на Македонија (ЗАПОВИМ) при Организацијата на работодавачите на Македонија (ОРМ)...

Слика 1. Потпишување на КД за заштитните друштва на Македонија

Повеќе...

ОДРЖАНА 42РА СЕДНИЦА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССМ

23.09.2014

Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија ја одржа 42-рата седница на која што беа разгледани повеќе информации и тоа: Информација за состојбата со потпишани колективни договори и колективно договарање, информација за активностите на ССМ околу исплата на регресот за годишен одмор, информација за одржана седница на ЕСС, како и други тековни прашања...

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА Р. МАКЕДОНИЈА- СШДЕ ВО СРБИЈА

thumb-18.09.2014-foto118.09.2014
Претседателот на Синдикатот на шумарство дрвна индустрија и енергетика на Р. Македонија- СШДЕ, воедно и претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, на 18.9.2014 година имаше координативна работна средба со претседателот на Самостојниот синдикат за шумарство и преработка на дрво на Србија, Радомир Стевиќ...

Слика 1. Претседателот Митревски со претседателот на Самостојниот синдикат за шумарство и преработка на дрво на Србија, Радомир Стевиќ

Повеќе...

УШТЕ ЕДНА УСПЕШНА ЗАВРШЕНА ПРВОМАЈСКА КАМПАЊА НА ССМ-ПРИФАТЕНИ БАРАЊАТА НА ССМ ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЗР

15.09.2014

На 15.09.2014 година во просториите на Министерството за труд и социјална политика, се одржа 24-тата седница на Економско- социјалниот совет на која присуствуваа социјалните партнери членови на ЕСС...

Повеќе...

ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА СИНДИКАЛНОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ И АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО ТУРИЗМОТ

thumb 15.09.2014 ednodnevna konferencija img115.9.2014
Во организација на регионалните канцеларии на ФЕС од Белград, Р. Србија  и Тирана, Р. Албанија, на 15.9.2014 г., беше одржана еднодневна Конференција посветена на синдикалното организирање и актуелните проблеми во туризмот, со посебен акцент на делови од туризмот и перспективите за натамошен развој.

Слика 1. Претседателот Митревски на конференцијата

Повеќе...

ТВИНИНГ ПРОЕКТ „ПОДДРШКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНИ МЕРКИ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ“

thumbs-03.09.2014-foto503.09.2014
Денес претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, присуствуваше во „Музејот на македонската борба“ по повод свеченоста за отпочнување на Твининг проектот „Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот“, финансиран...

Повеќе...

ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ШУМАРСТВО- РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ СО BWI-

thumbs-03.09.2014-foto103.09.2014
На ден 3.9.2014 година, во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија потпишани се Измените и дополнувањата на Колективниот договор на вработените во шумарството, односно за работниците во ЈП за стопанисување со шуми („Македонски шуми“ П.О. Скопје)...

Слика 1. Претседателство на СШДИ,претседатели на синдикални организации,претставници на младите и жените и менаџерскиот тим на ЈП „Македонски шуми“

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА СТРУГА

thumb 03.09.2014 img127.8.2014
Денес, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски и секретарот, Анѓелко Анѓелковски беа во работна посета на синдикалната канцеларија во Струга.

 

Слика 1. Претседателот д-р Митревски со секретарот и координаторот на СК Струга

Повеќе...

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ ОД УСАИД МРЕЖА „YES“ - ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЛЕСС -

thumb 07.08.2014 img126.8.2014
На ден 26.8.2014 година во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија,  претседателот д-р Живко Митревски, имаше средба со директорот на проектот „YES“ од организацијата УСАИД од Вашингтон, д-р Мајкл Тетелман, главен меѓународен технички советник во Центарот за развој и едукација (EDC).

Слика 1. Претседателот д-р Митревски со  д-р Мајкл Тетелман, главен меѓународен технички советник во Центарот за развој и едукација (EDC)

Повеќе...

ВТОР МОДУЛ ОД „АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ 2014“

thumb-23-24.08.2014-foto123 и 24.8.2014

На 23 и 24.08.2014 год. во хотел „Десарет“- Охрид, беше одржан вториот модул од „Академија за млади синдикални лидери 2014“, во организација на ССМ и фондацијата „Фридрих Еберт“ канцеларија Македонија... 

Слика1. Учесниците на ССМ на „Академијата за млади синдикални лидери 2014“

Повеќе...

ОДБЕЛЕЖАН 2-РИ АВГУСТ- ИЛИНДЕН

thumb-02.04.2014-foto102.08.2014

По повод големиот македонски државен празник 2 Август, на кој се одбележува 70-годишнината од одржувањето на АСНОМ и 111-годишнината од Илинденското востание, делегација на Сојузот на синдикатите на Македонија, предводена од претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, денеска, 2.08.2014 година... 

Слика 1. Положување на свежо цвеќе пред споменикот на АСНОМ во паркот „Жена борец“

Повеќе...

СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ЖЕТВАТА ВО АД „ЗК ПЕЛАГОНИЈА“- БИТОЛА

thumb-01.04.2014-foto101.08.2014

На голем собир пред околу 600 вработени на 1.8.2014 година, свечено беше одбележан денот на завршување на жетвените активности на најголемиот комбината во Р. Македонија, АД „ЗК Пелагонија“- Битола... 

Слика 1: Претседателот Митревски и извршниот директор Томислав Давков на свеченоста

Повеќе...

ДОДЕЛЕНО ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НА ССМ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

thumb-31.07.2014-foto131.07.2014

Денес на 31.07.2014 година, во просториите на Клубот на пратеници, Скопје, беа доделени Сертификати- признанија на обучени кадри за недискриминација на вработените во државна и јавна администрација, судии, судска администрација, социјални партнери и граѓански организации... 

Слика 1: Претседателот Митревски  на денешната манифестацијата

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ВЕЛЕС

thumbs-30.07.2014-foto130.07.2014

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС, СЛАВЧО ЧАДИЕВ И ПОСЕТА НА КРЗНЕНИОТ КОМБИНАТ АД „ДИМКО МИТРЕВ“- ВЕЛЕС... 

Слика 1: Претседателот Митревски,  на средба со градоначалникот на општина Велес

Повеќе...

Лист 2 од 53