bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС

1ви мај Меѓународен ден на трудот 2016 година

1maj 2016
 
1ви Мај – Меѓународниот ден на трудот е ден кога ја славиме историската борба на работниците за подобри работнички права, посигурни работни места, подобра и посигурна социјална и економска положба на нив и нивните семејства.

Денес синдикатите се исправени пред силни предизвици наметнати од неолибералните политики од сеуште присутната економска криза, а во Република Македонија дополнително исправени и пред сериозната политичка криза.

Повеќе...

ПОДОБРЕНА СОСТОЈБАТА СО БЗР ВО РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СИНДИКАЛНО ПРЕСТАВНИШТВО КАВАДАРЦИ

thumb 04-03-2016-img14.3.2016
Анализата на ССМ РСП Кавадарци изнесена на работниот состанок одржан на ден 4.3.2016 година во Кавадарци спроведена преку анкета во Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Гевгелија  презентирана од секретарот на РСП Кавадарци, Стојко Мурџавалевски покажа дека по донесување на законот за БЗР драстично е подобрено.

Слика 1. Д-р Живко Митревски на состанокот

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЕНЕРГЕТСКАТА ГРАНКА

thumb 02-03-2016-imgg13.3.2016
Независниот синдикат на вработени во енергетскиот сектор на Македонија и Здружението за енергетика при Организацијата на работодавачи на Македонија, вчера потпишаа нов Колективен договор со кој се регулираат правата и обврските на социјалните партнери од оваа област.

Слика 1. Раководството на потпишување на колективниот договор

Повеќе...

СОСТАНОК ЗА БЗР ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ЗДРУЖЕНИ ВО ССМ ЗА РЕГИОНОТ ШТИП И ПРОБИШТИП

thumb 02-03-2016-imgg12.3.2016
Во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР),  во рамките на проектот „Зајакнување на партнерствата на  граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”, на 2.3.2016 година во Штип,  пред претседателите на синдикалната организација од Штип и Пробиштип, државниот инспекторат на труд, работодавачите, граѓанските организации, претставници од Правениот факултет од Штип, организираа работен состанок

Слика 1. Претседателот на ССМ на состанокот

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СРСВМ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МЕНАЏМЕНТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

thumb 02-03-2016-imgg112.3.2016
На ден 02.03.2016 претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски и претседателот на Синдикатот за сообраќај и врски на Р. Македонија (СРСВМ), Методија Димевски, имаа работна средба со претставниците на МЖ Транспорт АД Скопје, генералниот директор на МЖ Транспорт и претседател на Управниот одбор, г-дин Никола Костов, и Директорот за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции г-ѓа Јулијана Веригик.

Слика 1. Раководството на ССМ и МЖ Транспорт на состанокот

Повеќе...

КАМПАЊАТА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЗР И ЕДУКАЦИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ССМ И МЗЗПР ПРОДОЛЖУВААТ СО НЕСМАЛЕНО ТЕМПО - КУМАНОВО

thumb 29-02-2016-imgggg11129.2.2016
Во Куманово на 29.2.2016 година пред претседателите на С.О., претставниците на инспекторатот  и локалната самоуправа претставниците на приватни претпријатија и граѓанските организации беше организиран работен состанок за БЗР.

Слика 1. Отворање на работниот состанокот

Повеќе...

ТРЕТ РАБОТЕН СОСТАНОК ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - БИТОЛА -

thumb 25.02.2016 imggg125.2.2016
На ден 25.2.2016 год. во Битола, Сојузот на Синдикатите на Македонија во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, одржаа прес-конференција и работен состанок со социјалните партнери, граѓански организации, медиуми, претставници од релевантни сектори и други засегнати чинители од регионот во состав на проектот: „Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”.

Слика 1. Отворање на работниот состанокот

Повеќе...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИВАТА ЕКОНОМИЈА

thumb 24.02.2016-img124.2.2016
На 24ти февруари 2016 година во претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија заедно со претставници на  Организацијата на работодавачи на Македонија, Бизнис конфедерацијата на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Државниот инспекторат за труд, присуствуваше на потпишувањето на меморандумот за соработка во борат против непријавената работа

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на потпишувањето на меморандумот

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТНИТЕ СОСТАНОЦИ ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - ВЕЛЕС -

thumb 23.02.2016-img123.2.2016
На ден 23.2.2016 год. во Велес, Сојузот на Синдикатите на Македонија во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, одржаа прес-конференција и работен состанок со социјалните партнери, граѓански организации, медиуми, претставници од релевантни сектори и други засегнати чинители од регионот во состав на проектот: „Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на прес-конференцијата

Повеќе...

ПРВ РАБОТЕН СОСТАНОК ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - СТРУМИЦА -

thumb 19.02.2016 imggg119.2.2016
На ден 19.2.2016 год. во Струмица, Сојузот на Синдикатите на Македонија во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, одржаа прес-конференција и работен состанок со социјалните партнери, граѓански организации, медиуми, претставници од релевантни сектори и други засегнати чинители од регионот во состав на проектот: „Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”.

Слика 1. Учесници на работниот состанокот

Повеќе...

ЕВАЛУАЦИЈА И СРЕДНОРОЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ НА МОТ - ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ

thumb 18.02.2016 - img118.2.2016
На 18ти февруари 2016 година во Сојузот на синдикатите на Македонија во состав на проектот на МОТ "Подобрување на социјалниот дијалог", се одржа состанок со г-ѓа. Лејла Тановиќ, евалуатор на Меѓународната организација за труд МОТ.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на состанокот со евалуаторот од МОТ г-ѓа Лејла Тановиќ 

Повеќе...

АКТИВНОСТИ НА ССМ ЗА БЗР ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на прес- конференцијата11.2.2016
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) во рамките на кампањата „За сигурни работни места“, која ја спроведуваше по повод 1-ви Мај „Ден на трудот“, заедно со гранските синдикати здружени во ССМ, реализираше Измени и дополнувања на Законот за безбедност и здравје при работа (БЗР).

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на прес- конференцијата

Повеќе...

РАБОТИЛНИЦА ЗА РАБОТНА ГРУПА РЕФОРМИ ВО СИНДИКАТОТ: ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО СИНДИКАТИ

thumb 29.01.2016 img129.1. - 1.2.2016
Регионален синдикален совет "Солидарност" во рамките на проектот "На патот кон ЕУ", организираше Камп за млади, работилница на тема: "Структура на младите во синдикалните организации во Регионалниот Синдикален Совет  "Солидарност" и генерално во Западен Балкан, како и ситуацијата на младите во синдикатите и општество" во х. Милениум во Охрид од 29.1. до 1.2.2016 година.

Слика 1. Учесниците на Кампот за млади

Повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНИТЕ СОВЕТИ

thumb 28.01.2016 img128.1.2016
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски присуствуваше на Конференција за локалните економско- социјални совети, на која домаќин беше УСАИД преку Проектот за стекнување вештини за вработување кај младите (Мрежа ЈЕС).

Слика 1. Претседателот на МПС,  Тихомир Климоски во улога на претседавач на конференцијата

Повеќе...

ОДРЖАН 7-ОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА НА РМ

thumb 27.01.2016 img127.1.2016
На 27. 01 2016 година се одржа 7-от Конгрес на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ по мотото “Време е заедно да го оствариме правото на достоинствен труд”.

Слика 1. 7ми Конгрес на СТКЧ

Повеќе...

Лист 1 од 59