ПОТПИШАН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

thumb 20.11.2014 img120.11.2014
Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Р. Македонија- ССЕСМ и здружението на работодавачи од енергетиката при Организацијата на работодавачи на Македонија- ОРМ, денес го потпишаа колективниот договор за регулирање на правата и обврските на социјалните партнери во оваа област.

Слика 1: Потпишан КД

Повеќе...

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО 31 ОКТОМВРИ

thumb 19.11.2014 img119.11.2014
На 19.11.2014 година по повод Меѓународниот ден на штедењето, 31-ви Октомври, на иницијатива на Синдикатот на финансиски дејности на Македонија, а поддржани од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија- ССМ, во просториите на синдикатот се одржа првата трибина од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Слика 1: Претседателот д-р Митревски на трибината

Повеќе...

ОДРЖАН VII КОНГРЕС НА СОЈУЗ НА САМОСТОЈНИ СИНДИКАТИ НА ХРВАТСКА

15.11.2014 img113-15.11.2014
Во период од 13 до 15 ноември 2014 година во Тухељске Топлице се одржа VII- от Конгрес на  Сојузот на самостојни синдикати на Хрватска– СССХ, под мотото „Силен синдикат за подобра Хрватска“.

На Конгресот присуствуваше делегација од Македонија предводена од претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски.

Делегатите на Конгресот повторно му ја дадоа својата доверба на претседателот на СССХ, Младен Новосел за вршење на функцијата претседател во наредните четири години.

ОДРЖАН СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СОВЕТ „СОЛИДАРНОСТ“

thumb 13.11.2014 img112 и 13.11.2014
На 12 и 13.11.2014 година во Терме Тухељ, Тухељске Топлице (Хрватска) беше одржан состанокот на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“. На состанокот присуствуваа претставници од Сојузот на синдикатите на Македонија, како и претставници од синдикатите на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија. Во рамките на овој состанок предвидена беше и посебна програма за млади.

Слика 1: Учесници на состанокот на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“

Повеќе...

ОДРЖАНА ЈАВНА ДЕБАТА ПО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ -ПОНАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА-

thumb 7.11.2014 img17.11.2014
Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа првата јавна дебата по Предлог Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. На дебатата присуствува претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и претставници од социјалните партнери.

Слика 1. Претседателот Митревски со министерот Спасов на јавната дебата

Повеќе...

ТВИНИНГ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕУ: -ПОДДРШКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ МЕРКИ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ-

thumb 31.10.2014 img1 tvining30.10.2014
На 30-ти октомври 2014 година, во центарот за вработување на Битола , претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски, присуствуваше на презентирање на проектот финансиран од ЕУ „Поддршка на агенцијата за вработување за спроведување на активните мерки и услуги на пазарот на трудот“.

Повеќе...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ЛЕСС НА ОПШТИНА БИТОЛА

thumb 31.10.2014 img130.10.2014

На 30-ти октомври 2014 година во центарот за вработување на Битола  се одржа седница на Локално економско- социјалниот совет. На оваа седница покрај членовите на ЛЕСС Битола, присуствуваше и претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски на седницата на ЛЕСС во Битола

Повеќе...

ОДРЖАНА 22РА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ

thumb 29.10.2014-img129.10.2014
На 29.10.2014 година Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, ја одржа својата 22ра седница на Советот.

 

Слика 1. Претседателот д-р Митревски на седницата

Повеќе...

ОДРЖАНА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Слика 1. Претседателот Митревски на прес конференцијата28.10.2014
Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес конференција во врска со најновите измени на Законот за минимална плата, усвоени од Економско Социјалниот Совет и Владата на Република Македонија на која присуствуваа министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов и претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски.

Слика 1. Претседателот Митревски на прес конференцијата

Повеќе...

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

24.10.2014 un day24.10.2014
На 24ти октомври 2014 година во Битола во име на Постојаниот претставник на Организацијата на Обединети Нации (ООН), Луиза Винтон, се одбележа Денот на Обединетите нации, 24ти октомври, на тема „Светот што го сакам во 2030“.

Слика 1. Обраќање на Постојаниот претставник на Организацијата на Обединети Нации (ООН), Луиза Винтон

Повеќе...

ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ“

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во своето обраќање на промоцијата на проектот  „Унапредување на социјалниот дијалог"22.10.2014
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, на 22.10.2014 година во х. Холидеј Ин, учествуваше и имаше свое обраќање на промоцијата на проектот "Унапредување на социјалниот дијалог", финансиран од ЕУ преку ИПА компонентата за развој на човечки ресурси 2007-2013 година, кој ќе се имплементира во период од 24 месеци.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во своето обраќање на промоцијата на проектот „Унапредување на социјалниот дијалог"

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИК НА МОТ

thumb 22.10.2014 rabotna poseta22.10.2014
На 22.10.2014 година во Сојузот на синдикатите на Македонија, претседателот, д-р Живко Митревски имаше работна средба со вишиот експерт за синдикално работење од МОТ, Овидиу Журка.

 

Слика 1: Претседателот д-р Митревски со претставникот од МОТ на состанокот

Повеќе...

ТРИПАРТИТНА СРЕДБА ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИ ВО ПРОГРАМА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА 2014-2017

thumb 21.10.2014 img121.10.2014
На 21 октомври 2014 година претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, учествуваше на трипартитна средба за дефинирање на приоритетите во Програмата за пристојна работа 2014-2017.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски на поединечните консултации со претставикот од МОТ, Овидиу Журка

Повеќе...

ПОТВРДА НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ЗДРУЖЕНИ ВО ССМ

thumb 16-17.10.2014 img116-17.10.2014
Голем успех и потврда на активностите на Синдикатот на шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ, (СШДЕ) и Синдикатот на градежништво, индустрија и проектирање на РМ, (СГИП) е верификуван на европската конференција и состанокот на Европскиот комитет на Светската федерација на синдикатите на градежништво шумарство и дрвна индустрија (BWI) одржана на 16-17 октомври.

Слика 1. Состанок на BWI

Повеќе...

ИНТЕРВЈУ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ ЗА РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во Радио Слободна Македонија9.10.2014
На 9 октомври 2014 година претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски,  учествуваше во емисијата „Бројки“ во Радио Слободна Македонија.

Слика 1. Претседателот д-р Митревски во Радио Слободна Македонија

Повеќе...

Лист 1 од 53