bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА РУДАРИТЕ

28.8.2015

Почитувани,
Со особено задоволство, од името на Сојузот на синдикатите на Македонија и од мое лично име Ви го честитам 28 август – Денот на рударите. Ова е Ден кога рударите достоинствено слават за напорите, храброста и победата над безбројните неизвесности кои секојдневно ги носи оваа тешка професија.

Сојузот на синдикатите на Македонија искажува солидарност и им дава огромна поддршка на рударите во нивната заложба, пред сé, да работат во безбедни и здрави услови, кои нема да претставуваат ризик и да го загрозуваат нивното здравје и живот. Нивниот труд да биде наградуван со плати со кои ќе си овозможат соодветен животен стандард за себе и своите семејства, за бенефиции кои ги заслужуваат со нивната пожртвуваност во извршувањето на работните обврски.

Остварувањето и унапредувањето на уставно загарантираните права од работа на рударите претставува и натаму стратешки приоритет за Сојузот на синдикатите на Македонија, со желба и надеж рударите со своите знаења и вештини да триумфираат над секојдневните предизвици со кои се соочуваат при работата.

Со почит,

Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател
д-р  Живко Митревски

ФОРМИРАН НОВ ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛЕН СОВЕТИ (ЛЕСС) ВО ОПШТНА СВЕТИ НИКОЛЕ

thumb 27-08-2015-img127.8.2015
Иницијативата на Сојузот на Синдикатите на Македонија водената по повод Првомајската кампања во 2013 година, а која се однесуваше на потребата од формирање на Локално- економски социјални совети (ЛЕСС) се повеќе и повеќе се етаблира во Р. Македонија поттикната во конкретниот случај во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, со реализација на социјалните партнери и Меѓународната Организација на трудот (МОТ).

Слика 1. Формирање на ЛЕСС Свети Николе

Повеќе...

ПИСМО УПАТЕНО ОД РСС „СОЛИДАРНОСТ“ ДО САМИТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

27.8.2015
Регионалниот Синдикален Совет „Солидарност“ по повод Самитот за Западен Балкан, кој се одржува во Виена на 27.8.2015 година, на кој учествуваат лидери од регионот и ЕУ и каде основна тема е да се поттикне европскиот пат на регионот и да се обиде да се најде решение за проблемот со мигрантите, упатува апел до Комесарот на Европа, Јоханес Хан.

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВА ФОРМИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ (ЛЕСС) ФОРМИРАН ЛЕСС ВЕЛЕС

thumb 26-08-2015-img126.8.2015
Во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, со реализација на Меѓународната Организација на трудот (МОТ), денес во Велес беше потпишана Спогодба за формирање на ЛЕСС од страна на социјалните партнери и градоначалникот на Општина Велес.

Слика 1. Формирање на ЛЕСС Велес

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ И СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО ВО СИНДИКАЛНАТА ПОДРУЖНИЦА ПРИ ЛЕШНИЦА ТЕТОВО

thumb 20-08-2015-img120.8.2015
Спроведувањето на колективниот договор, непосредниот увид, безбедност и здравје на вработените, беа централната тема на работната посета на претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ (СШДЕ), д-р Живко Митревски и на претставникот на менаџментот на ЈП Македонски Шуми, Маријан Стојановски, во подружницата при Лешница- Тетово.

Слика бр.1. Претседателот д-р Митревски со претставникот на менаџментот на ЈП Македонски Шуми, Маријан Стојановски со претседателот на подружницата при Лешница- Тетово, Роберт Златевски

Повеќе...

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ КОНЦЕПТ - ОБУКА НА СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДОБРА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА К.Д ВО ШУМАРСТВОТО-

thumb 19-08-2015-img119.8.2015
Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ (СШДЕ), во рамките на спроведувањето на програмата за обука на Синдикални лидери, во соработка со BWI, на 19.8.2015 г., одржа заеднички состанок со менаџментот на ЈП Македонски Шуми, на кој присуствуваа и претседателот на СШДЕ,  д-р Живко Митревски, како и генералниот директор на ЈП Македонски Шуми, г-дин Жарко Караџовски.

Слика бр.1. Претседателот д-р Митревски на состанокот со менаџментот на ЈП Македонски Шуми и претставниците од синдикатот

Повеќе...

ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ ИЛИНДЕН

2.8.2015
Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, во име на Сојузот на синдикатите на Македонија, на сите граѓани на Република Македонија им го честита државниот и национален празник Илинден, празник кој претставува симбол на Македонската борба за самостојна и независна држава.

Прославувањето на овој празник претставува прославување на стремежот и идеалите на генерации Македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија, чествувајќи го нивното дело, но и носејќи ја одговорноста за продолжување на борбата за просперитетна, демократска и европска Македонија.

Нека е честит и вековит празникот!

Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател,
д-р Живко Митревски

ПРОДОЛЖУВА ФОРМИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ (ЛЕСС) ФОРМИРАН ЛЕСС РЕСЕН

thumb 28-07-2015-img128.7.2015
Во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, со реализација на Меѓународната Организација на трудот (МОТ), денес во Ресен беше потпишана Спогодба за формирање на ЛЕСС од страна на социјалните партнери и градоначалникот на Општина Ресен.

Слика 1. Формирање на ЛЕСС Ресен

Повеќе...

СРЕДБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКО - СОЦИЈАЛЕН КОМИТЕТ

Слика 1. Средба со претставници на ЕЕСК27.7.2015
Социјалните партнери, членови на Економско- социјалниот совет на 27.7.2015 година, на барање на Европскиот економско- социјален комитет имаа работна средба на која беа дискутирани повеќе прашања поврзани со социјалниот дијалог во Република Македонија, активностите поврзани со работното законодавство, како и активностите на социјалните партнери во однос на социо- економските прашања во РМ.

Слика 1. Средба со претставници на ЕЕСК

Повеќе...

ОДРЖАНА 29ТА СЕДНИЦА НА ЕСС

thumb 27-07-2015-img127.7.2015
Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа 29тата седница на Економско - социјалниот совет, раководена од Претседателот на советот, министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, на која присуствуваше и претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на денешната седница на ЕСС

Повеќе...

ПРАВОТО НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ОСТАНУВА - ПРОДОЛЖЕН ОКД ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВО ЗА УШТЕ 2 ГОДИНИ

thumb 13-07-2015 img113.7.2015
Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија по повеќе средби, на ден 13.7.2015 година го потпишаа текстот на Спогодбата за именување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и претседателот на ОРМ, Ангел Димитров на преговорите

Повеќе...

ПОСЕТА НА МИСИЈАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД

thumb 01-07-2015-img11.7.2015
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија, претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски одржа работен состанок со претставници на мисијата на Меѓународниот Монетарен Фонд,...

Слика 1. Состанок со тимот на ММФ, предводен од шефот на мисијата Јасемин Рахман

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВААТ РАЗГОВОРИТЕ ОКОЛУ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОКД ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

thumb 24-06-2015-img124.6.2015
На ден 24.6.2015 годна работните тимови во својство на преговарачи од Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) во состав од претседателите на грански синдикати од приватен сектор и овластените преговарачи од страна на Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ), ги продолжија преговорите околу измените и дополнувањата на Општиот колективен договор за приватен сектор од областа на стопанството.

Слика 1. Работни тимови од ССМ и ОРМ, предводени од претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и претседателот на ОРМ, Ангел Димитров

Повеќе...

СГИП И ССМ ИМ ГО ЧЕСТИТААТ 20-ТИ ЈУНИ, ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ, НА СИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

thumb 19-06-2015-img119.6.2015
По повод 20-ти Јуни, Денот на градежните работници, секоја година се одржува свечена седница на Советот на СГИП. Исто така, традиционално се одржа и средба со пензионерите, поранешните активисти на СГИП, членови кои дале голем придонес во развојот на синдикалното движење во изминатите години Република Македонија.

Положување цвеќе пред спомен одбележјето кај Градска болница, Скопје

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВААТ РАЗГОВОРИТЕ ОКОЛУ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОКД ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

thumb 15-06-2015-img115.6.2015
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија продолжија разговорите помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на РМ по однос на измените и дополнувањата на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, вклучително и за регресот за годишен одмор.

Слика 1. Претставници од ССМ и ОРМ, предводени од претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и претседателот на ОРМ, Ангел Димитров на денешните преговори

Повеќе...

Лист 1 од 57